At være dansk og muslim på en og samme tid er en af mine vigtigste kampe. Det lyder måske som en kliche og de fleste muslimer lever da også i Danmark i forholdsvis fred og fordragelighed. Men fra én side bankes de konstant i hovedet og får at vide, at de ikke er danske og at deres religion er uforenelig med de danske værdier mens de internt har sekter og grupperinger, som siger det selvsamme. Derfor har vi mere end nogensinde før brug for stemmer og personligheder, som insisterer på at være praktiserende muslimer og danske borgere på en og samme tid. Stemmer, som føler en kærlighed til Danmark og af samme grund en forpligtigelser til altid at arbejde for det her samfunds ve og vel samtidig med, at de praktiserer deres tro. Jeg betragter ydmygt mig selv, som en af disse stemmer.

Vi lever i en tid, hvor vi konstant hører om, at Islam skal reformeres, moderniseres og revolutioneres. Men Islam skal hverken gennemgå nogen reformation eller revolution. Vi skal ”bare” tilbage til fundamentet. Muslimer i dag er efterhånden kommet så langt væk fra inder kernen af vores egen tro, at den ikke længere ligger i tråd med den Islam, som vores hellige og velsignede Profet Muhammad prædikede. Åndeligheden og spiritualiteten er skubbet fuldkommen i baggrunden mens andre har stirret sig blinde på et kalifat, som åbenbart vil løse alle vores problemer og lige pludselig få alle muslimer til at praktisere og følge essensen af deres tro. Som om, at vores forhold til Gud afhænger af den statsform, som vi lever under.

I dette foredrag vil jeg fortælle nærmere om mine egen personlige rejse og samtidig dele mine refleksioner, bekymringer og løsninger med publikum og forhåbentligt efterlade dig med bare et gram inspiration, som kan vække refleksion og mane til eftertanke efterfølgende. Kontakt mig forneden for at foretage en forespørgsel eller få mig ud til din skole, gymnasium, bibliotek eller forening.

>