Det var faktisk her det hele startede. Mit første indlæg og bidrag til debatten var i et interview i Politiken d. 18. August 2012 under overskriften ”Slapheden gennemsyrer folkeskole”. Indlægget førte til massiv debat efterfølgende i lærerværelser overalt i landet og var også med til at vække en del refleksioner i mig selv. Min baggrund for at involvere mig i dette felt skal findes i min tidlige teenageår, hvor jeg i en alder af 14 år sammen med fem andre grunde tog initiativ til foreningen ”Team Succes”, som arbejde med ressourcesvage unge, som ofte var blevet tabt i uddannelsessystemet og som igennem intensiv hjælp fik løftet på ufattelig kort tid. Det gav mig et intenst indblik i de stærke og svage sider i vores uddannelsessystem, som på trods af de massive ressourcer ikke altid formår at løfte de svageste elever.

Så hvad skal vores tilgang være til disse? Og hvordan kan man igennem en blanding af krav, forventninger og støtte skabe fantastiske resultater på ufattelig kort tid? Det vil være omdrejningspunktet for dette foredrag, som jeg tidligere har holdt for blandt andet Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever samt folkeskoler og gymnasier overalt i Danmark. Det vil ske med afsæt i de konkrete erfaringer som jeg gjorde mig og vil unægteligt provokere og forhåbentligt mane til eftertanke, da vi som samfund har en kolossal opgave, hvis vi ønsker at bryde den negative sociale arv!

>